.

Anna oma tagasiside siin

Hea kolleeg!
Siia saad jätta oma tagasiside meie poolt osutatud teenuse, hooldaja, hooldajatöö ning oma kogemuste kohta või kommenteerida meie ühist koostööd. Sinu rahulolu on meie südameasi ning tagasiside ja ettepanekute abil on meil võimalus teha oma tööd veel paremini!
Tänades,
Mako Abi OÜ
Loe lisaks