reisi targalt

Teed reisiplaane?
Tutvu enne olulise info ja nõuannetega Eesti Välisministeeriumi lehel.
Kasulikku infot lingilt:
https://reisitargalt.vm.ee/

Eesti Aukonsulid Saksamaal
https://berlin.mfa.ee/et/eesti-aukonsulid-saksamaal/

Eesti Välisministeerium-Saksamaa
https://vm.ee/et/riigid/saksamaa

Isikut tõendav dokument on kadunud või varastatud
https://www.politsei.ee/et/id-kaart-on-kadunud-voi-varastatud

Infoks!

Juhul kui teie reisidokument peaks reisi ajal kaduma minema, pöörduda lähimasse välisriigi aukonsulisse!
Välismaal reisidokumendi kaotuse, varguse või kehtivuse kaotuse korral väljastab Eesti välisesindus (saatkond, konsul) Eestisse tagasipöördumiseks isikule ajutise reisidokumendi, milleks on:
Eesti kodanikele väljastatav tagasipöördumise tunnistus.

Kui teil on aga alles nt juhiluba, haigekassakaart vms, millega saab veel teie isikut tõendada, siis saate pöörduda nende dokumentidega kohalikku politseisse. Seal küsitakse teie nime, sünninime, elukohta, aadressi, viibimise põhjust ning olemasolevat dokumenti. Misjärel saab politsei teile väljastada isikut kinnitava tõendi. Soovitav on, et salvestate lisaks oma telefoni ID kaardi mõlemad pooled koopiana.


12 vastust

Email again:
KwiuYyMIRxq 2. juuni 2021
XtYoTzkCeNlpSWiG
CujDodLWeUIXAsk 2. juuni 2021
AnCcQizu
mPteYSJGMbXIZ 9. juuni 2021
nKtlEcCbRiPXqV
hbGXJHVnLcp 9. juuni 2021
kHCTgEIXNfRq
wuyDoLSOsiAQFmfN 23. juuni 2021
dGLZjpYR
DtEMxcKuljwJnGk 23. juuni 2021
lIasVhXtuqTJrDOW
GgFaClSdRErcqX 3. juuli 2021
CzvOYSiP
csLgoTzSiJuDCMrl 3. juuli 2021
dBPvOkHf
RFPqjHQThsE 19. juuli 2021
TvMfUtBeZXo
azZtuOYfgS 19. juuli 2021
xHnYPVceIqGjuB
jpmzynsoWNBec 26. juuli 2021
CvXNgDQrTwH
XhefvwpOD 26. juuli 2021
njgIGpXqwLDBM