Firmast

Mako abi OÜ tegevusala on eakate inimeste abistamine isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja nende kodumajapidamise korraldamine. Osutame teenust Eestis ja Saksamaal. Ettevõte on alustanud aktiivset tegevust Eestis laienemiseks.

Missioon on pakkuda kliendile professionaalset koduhooldusteenuse terviklahendust, arvestades iga kliendi konkreetseid individuaalseid vajadusi nii täna kui tulevikus. Pakume koduhooldusteenuse osutamist tervise ja elukvaliteedi säilitamise, haiguste vältimise, tervise taastamise ning pinge leevendamise eesmärgil.

Koduabilise põhimõte on teenuste kogum, mida osutatakse kliendi kodus, harjumuspärases keskkonnas. Teenus sisaldab koduabi – hooldusabi. Töös lähtutakse eaka inimese individuaalsetest vajadustest.
Teenuse eesmärk on eaka inimese abistamine, kui ta ise pole suuteline korras hoidma enda kodu ega enda eest hoolitsema. Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla igapäevaeluga, andes rohkem vaba aega ja puhkust lähedastele.

Pakume selle teenusega Teie memmele või taadile võimaluse olla edasi oma koduses ja harjumuspärases keskkonnas, abistades igapäevaeluks vajalikes tegevustes.

Meie väärtused:

Kliendile kasulik – pakume kliendile professionaalset terviklahendust, arvestades iga kliendi konkreetseid individuaalseid vajadusi nii täna kui tulevikus.

Avatud suhtlus – suhtluses nii sise- kui välisklientidega lähtume vastastikuse aususe ja usaldusväärsuse põhimõttest.

Üks meeskond – töötame ühtse meeskonnana kliendi heaks ning soovidega muuta kliendi elu paremaks.

Usaldusväärsus – meile võib kindel olla. Oleme pädevad oma kutsumuses.

Professionaalsus – abistada klienti inimväärse elu korraldamisel, hoolitsedes tema füüsiliste, psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisel ning juhendades ja toetades teda.

Sõbralikkus ja hoolivus – oleme hoolivad endi ja teiste suhtes. Leiame alati kõiges parima.

Tahe aidata – meil on soov olla abivalmid ja tähelepanelikud. Aidates toime tulla eakal inimesel ning tema perekonnal.

Meie partnerid Saksamaal
www.esde-betreuung.de

www.elka-pflegedienst.de

Kliendid meist

“Firmast MAKO ABI OÜ on mul öelda ainult kõige paremat. Saan rahuliku südamega tööl olla, samal ajal kui kodus aitab hooldaja mu voodihaiget ema: toidab ja peseb teda, annab ravimeid ning vajadusel hoiab ka kodu korras. Olen väga tänulik firma töötajatele nende heatahtlikkuse, toetuse ja oskusliku tegutsemise eest!”

Tiina Sirelpuu


“Tänu firmale MAKO ABI OÜ lahenesid paljud haige pereliikme hooldamisega seotud mured. Asjatundliku teenuse hinna ja kvaliteedi suhe on mõistlik. Lisaks tavalistele hooldustoimingutele, pakkus hooldaja haigele nii füüsilist kui ka vaimset arendavat tegevust. Olen väga tänulik hooldajale, kes oma lahke ja sõbraliku olemisega oskas luua pingevaba õhustiku, milles tundsid ennast hästi kõik pereliikmed.“”

Asta Tuusti


  • PERSONAALNE PAKKUMINE
    Küsi pakkumist

    Aitäh
    Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel

    Sulge

  • HINNAKIRI